Der betales et årligt kontingent - der p.t. andrager kr. 1.000,-.

Kontingentet opkræves pr. 1. november og dækker perioden 1. juli til 30. juni