Regnvandsseparering

Der er til og med år 2024 ikke lavet planer om regnvandsseparering i vores kvarter.

I sidste halvdel af 2024 udarbejder Kommunen en ny plan for de kommende 8 år. Vi kender derfor ikke dato for separering eller om vi i det hele taget skal have separeret.

Landets kommuner og deres forsyningsselskaber er langt hen ad vejen enige om, at de vil have en stor del af regnvandet ud af det offentlige kloaksystem. Målet er selvfølgelig at de kan klare fremtidens store regnbyger.

Hvad betyder det for dig og grundejerforeningen.

Det er p.t. svært at sige, hvad det kommer til at betyde for dig. Det kan betyde, at du skal anlægge en regnvandsfaskine, alt efter hvordan dit regnvandssystem er lavet. Det kan også betyde, at du skal betale for 2-strenget system fra stikledningen og ind på din grund. For foreningen betyder det, at vores veje vil skulle graves op. Selv om kommunen skal betale dette, er det selvfølgeligt ærgerligt, hvis vi lige har fået lagt helt ny asfalt på vejen. Vi overvejer derfor nøje nødvendigheden og økonomien af helt ny asfalt på vejene inden ny 8 års plan er kendt.

Ovennævnte vil selvfølgelig kun få betydning, såfremt det besluttes at vi skal indgå i planen om regnvandsseparering.