GODT NABOSKAB

Hvad er godt naboskab.

En gang imellem får bestyrelsen henvendelser, hvor et medlem ikke er helt tilfreds med naboens opførsel. Medlemmet mener, at bestyrelsen skal gøre noget ved problemet. Det er ikke grundejerforeningens opgave at forsøge at løse nabostridigheder. Foreningens formål er at repræsentere grundejerne i alle spørgsmål, der gør fælles optræden formålstjenligt, samt i alle spørgsmål, hvor fælles økomiske interesser gør det naturligt at lade foreningen træde til. Problemer mellem 2 naboer er ikke et fælles anliggende for hele foreningen.

Derfor er det dig selv (eller måske mest din nabo), der skaber forudsætningerne for et godt naboskab. Selvom der måske kan opstå lidt irritation over naboen, er der èn ting, der løser problemerne i næsten alle tilfælde: Tal med naboen inden problemet bliver for stort - så finder I hurtigere en løsning, som I begge kan acceptere.

Du kan gøre noget for et godt naboskab. Vi kan nævne nogle forudsætninger, der er med til at skabe et godt naboskab, og disse er:

- at renholde fortove, stier eller andre gangarealer rundt om din grund, også de små stier bag grundene.

- at sørge for at der ikke hænger grene lavt henover fortove og stier

- at buske og hække ud til fortove og stier ikke er så brede, at andre ikke kan komme forbi - barnevogne

  skal kunne passere

- at din hund ikke efterlader sig lorte på fortove, stier eller grønne områder. Tag derfor poser med når du

  lufter hund.

- at din hund ikke står og gør i flere timer i haven

- at rydde for sne og is, så man kan færdes uden at komme til skade

- at kontrollere om dine træer er blevet så store, at de genere både dig selv og din nabo

- at undgå at spille høj musik med alle vinduerne åbne

- at du ikke køre med motorsav eller lignende til langt ud på aftenen