REGLER FOR SNERYDNING

 

VIGTIGT

DEN ENKELTE PARCELHUSEJER HAR FORTSAT PLIGT TIL AT RYDDE OG GRUSE SIN EGEN VEJ OG FORTOV.

DET ER ALTID DIT ANSVAR AT DER ER RYDDET OG INGEN KOMMER TIL SKADE PÅ DIN GRUND.

ANSVARET ER DIT. POLITIET KAN IDØMME DIG BØDER FOR MANGLENDE SNERYDNING.

 

Grundejerforeningen iværksætter snerydning når snemængden er til gene for almindelig færdsel. Snerydning kan omfatte snerydning, saltning eller begge dele. Det afgøres fra gang til gang ud fra vejrsituationen.

Er du tilmeldt nyhedsmail, vil du modtage en mail, når vi igangsætter snerydning.

Snerydning igangsættes efter ordre fra bestyrelsen og bliver udført med  sneplov

Snerydning sker i dagtimerne efter snefaldets ophør

Under specielle forhold (længevarende snefald eller snestorm) vil snerydningen dog blive igangsat

Snerydning omfatter ikke fortove og indkørsler/adgangsveje

Snerydning vil som hovedregel følge niveauet for Nyborg Kommunes boligveje.

 

HVILKET VIL SIGE AT FØLGENDE IKKE ER OMFATTET AF ORDNINGEN OG DEN ENKELTE BEBOER HAR SELV PLIGT TIL AT FORETAGE DET FORNØDNE:

Glatførebekæmpelse (grusning af islag eller fastkørt sne). Vigtigt at dette overholdes.

Ploven kan ikke rydde, hvis der kun er få cm sne.

Foreningen har ikke noget forsikringsmæssigt ansvar.

Snemand, Snerydning